Intergeneric hybridization Furthomalomena SP2 K0322-f1

Left

♀:Furtadoa sp. Kerinci Brown

Jambi Sumatra TB (cf.sumatrensis)

Right

♂:Homalomena sp.”Sunshine Natal”

Sibolga timur AZ1217-6

Pollination Date:2022.01.01

Sowing Date:2022.03.01

Furthomalomena SP2 K0322-f1

  • URLをコピーしました!